Appimage programlarını yükləmək üçün olan program – Pling Store | Ompreal PacPERROProgramı yükləyin:
https://www.appimagehub.com/p/1175480/

Copyright (C) 2019-2021 Ompreal, PacPERRO

Likes – 3, Dislikes – 0

source