Appimage program sistemi ilə yaradılmış VLC Media Player'i çalışdırma | Ompreal PacPERROAppimage Hub saytından bunun kimi bir çox program tapa bilərsiniz

Link:
https://www.appimagehub.com

Copyright (C) 2019-2020 Ompreal, PacPERRO

Likes – 1, Dislikes – 0

source