Appimage program sistemi ilə yaradılmış Visual Studio Code'i çalışdırmaq | Ompreal PacPERROAşağıdaki saytda hər bir programın özünə aid appimage versiyası var. Yükləyib incələyə bilərsiniz

https://www.appimagehub.com

Copyright (C) 2019-2021 Ompreal, PacPERRO

Likes – 2, Dislikes – 0

source